Rokokový kostol s klasicistickými prvkami postavený v roku 1772 a opravený v roku 1950. Centrálna stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria. Priestor krytý kupolou na medziklenbových pásoch, ktoré sa zbiehajú do ríms pilastrov.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)