Klasicistická tolerančná stavba z r. 1787 – 1789, ku ktorej začiatkom 20. storočia pristavali vysokú secesnú vežu. Pri poslednej úprave jozefínsku stavbu pozmenili a prefasádovali. Pozdĺžny sieňový priestor kostola má segmentový oltárny uzáver a je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Nad pôvodným vchodom do kostola je letopočet 1789. Na západnom priečelí dominuje proporčne zdôraznená secesná veža.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

  • Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)