Kostol sv. Alžbety vdovy, barokovo-klasicistický, postavený r. 1805, neskoršie opravovaný. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom sanktuária, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Kostol má neskôr prehĺbený chórus  a ešte neskôr bola pristavaná bočná kaplnka pripojená k jednej strane sanktuária.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)