Postavený na starších základoch v roku 1510 s koexisteniou neskorogotických a ranorenesančných tvarov. V rokoch 1540 a 1778 rozšírený a v roku 1908 obnovený. Jednoloďový gotický kostol s polygonálne zakončeným presbytériom, priľahlou barokovou kaplnkou, sakristiou a južnou renesančnou predsieňou. Presbytérium zaklenuté sieťovou pretínavou klenbou, ktorá sa považuje za prácu staviteľa Jána z Prešova. Klenba lode je krížová s klinovými rebrami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)