Ranogotický kostol zo začiatku 14. storočia s renesančnými nástennými maľbami a úpravami zo 17. a 18. storočia. Jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, ktorý je rovnako široký ako loď a je zaklenutý jedným poľom gotickej krížovej klenby. Zaklenutie lode je riešené dvoma poliami gotickej krížovej klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)