Stavba postavená 1758.

Kaplnka je centrálnym objektom kalvárie.

Kaplnky krížovej cesty pochádzajú z roku 1862.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Píšťalový organ nebol zistený ani v kaplnkách krížovej cesty.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)