Kostol postavený v roku 1912 v historizujúcom slohu s gotickými a barokovými prvkami. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V lodi je plytká krížová klenba.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)