Merašice, okres Hlohovec
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1)


kon. 19. stor., Rieger – novostavba

1977, neznámy organár – generálna oprava

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Píšťaly a vzdušnica registra Aeolina (zapína sa tiahlom Dulcian 8´) sú novšie, pôvodne tu bola pravdepodobne Kvinta šumivá 2 2/3´.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbafs16´
GedecktOctavbafs8´ (ext.)
Salicional  
Aeolina  
Octave4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  

Spojky: Pedal-Coppel
Pevné kombinácie: Mezzo-Forte, Forte

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)