Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ábelová

[Abelova, Abellehota, Ábelfalva, Jabelová]

okres Lučenec, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Ábelová, Novohradský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.

ab/Abelova_ev_01_M.jpg

Jednopriestorový klasicistický kostol z r. 1826 – 1829 so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami. Organ je umiestnený na drevenej empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE