Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Dubové

[Dubowa, Dubova, Dubovó, Turóctölgyes, Dubovo]

okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj

cirkevný zbor Ivančiná, Turčiansky seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

du/DuboveEv_07.jpg

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE