Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Dvory nad Žitavou

[Udvard, Udward]

okres Nové Zámky, Nitriansky kraj

cirkevný zbor Pribeta, Komárňanský reformovaný seniorát

ref. kostol


Stavba postavená 1880.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE