Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Gemerská Hôrka

[Horka, Hórka, Özörény, Gömör Horka, Gemerská Horka]

okres Rožňava, Košický kraj

cirkevný zbor Gemerská Hôrka, Gemerský reformovaný seniorát

ref. kostol


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE