Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Gerlachov

okres Poprad, Prešovský kraj

cirkevný zbor Batizovce, Tatranský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

g/Gerlachov_ev01.jpg

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE