Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Gočovo

[Gócs, Gócsch, Gotscho, Gocžow, Gočow, Góčov, Helbesdorf]

okres Rožňava, Košický kraj

cirkevný zbor Vlachovo, Gemerský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE