Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Handlová - Nová Lehota

okres Prievidza, Trenčiansky kraj

farnosť Janova Lehota, dekanát Žiar nad Hronom, Banskobystrická diecéza

Kostol sv. Mikuláša [r. kat.]

no/NovaLehota_rk01.jpg

Stavba postavená 1785.

Kostol sv. Mikuláša biskupa, barokovo-klasicistický, postavený roku 1785 čiastočne na staršom základe, pochádzajúcom z konca 15. storočia. Dnešný jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom má rovný strop. Predstavaná renesančná veža krytá ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE