Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Hanušovce nad Topľou

[Tapolyhanusfalva, Hanusfalu]

okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

farnosť Hanušovce nad Topľou, dekanát Vranov nad Topľou, Košická arcidiecéza

Kostol Nanebovzatia Panny Márie [r. kat. farský]

ha/HanusovceNadToplou_NanebovzatiePM10.jpg

Ranogotický kostol s retardovanými románskymi prvkami, v 18. storočí zbarokizovaný. Stál už v roku 1280 a patril reholi johanitov. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vežou na západnom priečelí. Presbytérium zaklenuté dvoma poľami krížovej rebrovej klenby, loď má tri polia krížovej klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE