Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Lazany

[Lazan, Lazán, Bajmóclazán]

okres Prievidza, Trenčiansky kraj

farnosť Lazany, dekanát Bojnice, Banskobystrická diecéza

Kostol Panny Márie Snežnej [r. kat. farský]

la/Lazany_rk02.jpg

Kostol Panny Márie Snežnej, postavený na mieste pôvodného gotického kostola v r. 1872-1875. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom sanktuária a vstavanou vežou. Sanktuárium je zaklenuté valenou klenbou, loď má drevený sedlový strop. Fasáda kostola dekoratívne rytmizovaná príporami. Veža zastrešená ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE