Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ihľany

[Ihlanovce]

okres Kežmarok, Prešovský kraj

cirkevný zbor Podolínec, Tatranský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

i/Ihlany_Ev_05.jpg

Tolerančný barokovo-klasicistický kostol z roku 1787 bez veže. Má sieňový polkruhovo zakončený priestor preklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE