Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ipeľské Predmostie

okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj

farnosť Ipeľské Predmostie, dekanát Šahy, Banskobystrická diecéza

Kostol Ružencovej Panny Márie [r. kat. farský]


História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE