Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jamník

okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj

cirkevný zbor Liptovský Peter, Liptovsko-oravský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

ja/Jamnik_Ev_04.jpg

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE