Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jankovce

[Jankocz, Jankóc, Jánosvölgye, Jankowce]

okres Humenné, Prešovský kraj

farnosť Jankovce, dekanát Humenné, Košická arcidiecéza

Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi [r. kat. farský]

ja/Jankovce_NajsvTeloPana22.jpg

Klasicistický kostol z rokov 1769 – 1770, renovovaný v rokoch 1893, 1923 a 1941. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou opakuje v pôdoryse barokovú schému priestorov krytých pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE