Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Janov

okres Prešov, Prešovský kraj

cirkevný zbor Prešov, Šarišsko-zemplínsky seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.


História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE