Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jarovnice

[Jernye]

okres Sabinov, Prešovský kraj

farnosť Jarovnice, dekanát Sabinov, Košická arcidiecéza

Kostol sv. Antona, opáta [r. kat. farský]

ja/Jarovnice_svAnton_6.jpg

Pôvodne renesančný kostol z roku 1524, rozšírený a prestavaný spolu s vežou v roku 1768, obnovený v roku 1908, reštaurovaný v roku 1936. Jednolodie s oblým uzáverom presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté plytkou valenou klenbou, v lodi sú dve polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi dosadajúce na rímsy pilierov.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE