Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jasová

okres Nové Zámky, Nitriansky kraj

farnosť Jasová, dekanát Nové Zámky, Nitrianska diecéza

Kostol sv. Vavrinca [r. kat. farský]


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE