Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jesenské

[Feled, Feledincze, Feledinze, Feledince, Veladín]

okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

farnosť Jesenské, dekanát Malohont, Rožňavská diecéza

Kostol Navštívenia Panny Márie [r. kat. farský]


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE