Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jurské

[Sankt-Georgen, Szentgyörgy, Djurské]

okres Kežmarok, Prešovský kraj

cirkevný zbor Podolínec, Tatranský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.


História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ. Pôvodný nástroj neznámeho autora bol v roku 1984 odkúpený a v roku 1997 reštaurovaný (Žloutek, Kubát). V súčasnosti je súčasťou expozície múzea klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach.

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE