Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Kaloša - Nižná Kaloša

[Alsó-Kálossa, Alsókálosa, Nagy-Kálossa, Dolné Kálošovo]

okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Nižná Kaloša, Gemerský reformovaný seniorát

ref. kostol


História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE