Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Kamenec pod Vtáčnikom

[Dolný Kamenec, Alsó-Kamenecz / Horný Kamenec, Felső-Kemenecz]

okres Prievidza, Trenčiansky kraj

farnosť Kamenec pod Vtáčnikom, dekanát Partizánske, Banskobystrická diecéza

Kostol Všetkých svätých [r. kat. farský]

ka/KamenecPodVtacnikom_rk05.jpg

Kostol nad obcou na vŕšku, neskoro gotický, ranorenesančný, z prvej polovice 16. storočia, upravovaný v 17. a 20. storočí. Jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením sanktuária. Sanktuárium i loď sú rovnakej šírky, zaklenuté renesančnou valenou klenbou s lunetami, na ktorej je štuková sieť s obrazcami uprostred. Sakristia a kaplnka na severnej strane zaklenuté krížovou klenbou. Hladká fasáda. Na vonkajšom plášti uzáveru sanktuária oporné piliere. Vtiahnutá bloková veža zastrešená ihlancom. Dva gotické portály so skosenou hranou, z nich portál vedúci do sakristie, má pôvodné gotické okutie na verajách.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Píšťalový organ nebol zistený ani v budove Katolíckeho domu (pri kostole).

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE