Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ondrejovce - Veľké Ondrejovce

[Nagy-Endréd, Nagyendrőd, Welké Ondrejowce]

okres Levice, Nitriansky kraj

farnosť Ondrejovce, dekanát Želiezovce, Nitrianska diecéza

Kostol sv. Ondreja [r. kat. farský]


Kostol postavený v roku 1850 (podľa Súpisu pamiatok gotický, upravený v rokoch 1753, 1810 a 1911).

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE