Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Lastovce

[Lasztocz, Lasztóc, Lastowcze, Lastowec]

okres Trebišov, Košický kraj

cirkevný zbor Lastovce, Ondavsko-hornádsky reformovaný seniorát

ref. kostol


Stavba postavená 1795.

Jednoloďový kostol s vežou nad hlavným vchodom, veža dokončená roku 1909.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE