Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Lastovce

[Lasztocz, Lasztóc, Lastowcze, Lastowec]

okres Trebišov, Košický kraj

farnosť Lastovce, dekanát Trebišov, Košická arcidiecéza

Kostol sv. Michala, archanjela [r. kat. farský]


Stavba postavená 1861.

Jednoloďový kostol neskoro klasicistický s vežou nad hlavným vchodom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE