Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Nálepkovo

[Vogendriszel, Wagendrisel, Wagendrüssel, Merény, Vondrišel]

okres Gelnica, Košický kraj

farnosť Nálepkovo, dekanát Spiš, Rožňavská diecéza

Kostol sv. Štefana Uhorského [r. kat. farský]

na/Nalepkovo_svStefanUhorsky_1.jpg

Barokový kostol postavený v období medzi rokmi 1770 – 1781, renovovaný v rokoch 1926 a 1937. Jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté českou plackou. V lodi je kupola a v postranných prístavbách pruské klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE