Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Nálepkovo

[Vogendriszel, Wagendrisel, Wagendrüssel, Merény, Vondrišel]

okres Gelnica, Košický kraj

cirkevný zbor Švedlár, Košický seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

na/Nalepkovo_Ev_1.jpg

Barokovo-klasicistický kostol z roku 1785, bez veže. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom zaklenutým konchou, v sieni dve polia pruskej klenby a v strede česká placka. Nad vstupom murovaná stĺpová empora podklenutá tromi českými plackami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE