Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Nedožery-Brezany - Brezany

[Brezán, Brecsany, Berzeny, Berzseny]

okres Prievidza, Trenčiansky kraj

dekanát Bojnice, Banskobystrická diecéza

Kostol Krista Kráľa [r. kat. farský, nový]

ne/Nedozery_breznany_KristaKrala_svHeleny_rk01.jpg

Kostol pristavaný podľa projektov arch. Br. Štorma v r. 1938 k južnej strane gotického Kostola sv. Heleny.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE