Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Nemecká - Dubová

[Dubova, Dubowa, Dobova, Garamszentmiklós]

okres Brezno, Banskobystrický kraj

farnosť Nemecká, dekanát Brezno, Rožňavská diecéza

Kostol sv. Mikuláša [r. kat. farský]

ne/NemeckaKat_08.jpg

Pôvodne gotický kostol z 15. storočia, zbarokizovaný v 18. storočí a v 20. storočí upravovaný. Jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom a vstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté gotickou sieťovou rebrovou klenbou, loď pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE