Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Neporadza

[Napragy, Naprágy, Napraď]

okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Štrkovec-Neporadza, Gemerský reformovaný seniorát

ref. kostol


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE