Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Obišovce

[Abbos, Abosch, Abos, Obussowce, Obyssowce]

okres Košice-okolie, Košický kraj

cirkevný zbor Obišovce, Košický seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

o/Obisovce_ev_06.jpg

Klasicistická tolerančná stavba z r. 1787 – 1789, ku ktorej začiatkom 20. storočia pristavali vysokú secesnú vežu. Pri poslednej úprave jozefínsku stavbu pozmenili a prefasádovali. Pozdĺžny sieňový priestor kostola má segmentový oltárny uzáver a je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Nad pôvodným vchodom do kostola je letopočet 1789. Na západnom priečelí dominuje proporčne zdôraznená secesná veža.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE