Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ochtiná

[Ochtina, Ohtina, Martonháza]

okres Rožňava, Košický kraj

cirkevný zbor Ochtiná, Gemerský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE