Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Očová

[Ocsova, Ocschowa, Očowá, Nagyócsa]

okres Zvolen, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Očová, Zvolenský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.

o/OcovaEv_06.jpg

Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1785. V roku 1867 vyhorel a v roku 1868 pri oprave bol zvýšený a rozšírený o vežu. V roku 1945 bol značne poškodený, preto ho v roku 1950 úplne zrekonštruovali. Halový priestor s emporou obiehajúcou okolo štyroch strán s pristavanou sakristiou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE