Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ohradzany

[Göröginye, Ochraczane, Ohrácany, Ochránce]

okres Humenné, Prešovský kraj

farnosť Ohradzany, dekanát Humenné, Košická arcidiecéza

Kostol Nanebovzatia Panny Márie [r. kat. farský]

o/Ohradzany_Nanebovzatie09.jpg

Moderný kostol z roku 1940 postavený na mieste staršieho barokovo-klasicistického kostola z roku 1774 zničeného požiarom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE