Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Opiná

[Opina, Ó-Falu, Ofalu, Sárosófalu, Stará]

okres Košice-okolie, Košický kraj

cirkevný zbor Opiná, Košický seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

o/Opina_ev10.jpg

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE