Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Tisovec - Rimavská Píla

[Fürész, Rimafürész, Pila]

okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Rimavská Píla, Rimavský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE