Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Babinec

[Babincz, Babinz, Babaluska, Babalucschka, Babarét, Babiněc]

okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Kraskovo, Rimavský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE