Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Včelince

[Méhi, Mehy, Mechy, Včelínce]

okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

farnosť Včelince, dekanát Malohont, Rožňavská diecéza

Kostol sv. Štefana [r. kat. farský]


Stavba postavená 1773.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE