Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Veličná

[Velicsna, Weličná, Nagyfalu, Welká Wes, Veľká Ves]

okres Dolný Kubín, Žilinský kraj

cirkevný zbor Veličná, Liptovsko-oravský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v. [tolerančný]

ve/Velicna_ev_01_DVD.jpg

Tolerančný chrám z roku 1785, rozšírený o vežu a upravený v roku 1865. Priestor rozšírený transeptom, z troch strán empora.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE