Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Brezová pod Bradlom

[Brezova, Brezowa, Bresowa, Březowá, Berezó]

okres Myjava, Trenčiansky kraj

cirkevný zbor Brezová pod Bradlom, Myjavský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.

br/BrezovapBrad_ev_01_M.jpg

Kostol postavený r. 1873. Sieňový priestor členia silné piliere z troch strán situovanej empory do zdanlivého trojlodia. Piliere prestupujú emporu a vedú až do výšky zaklenutia. Na dvojitých rímsových hlaviciach spočívajú klenbové pásy českých placiek. Sanktuárium má polygonálny uzáver.

História organov v objekte

V zborovej sieni ev. a. v. sa nachádza jednomanuálové harmónium od G. A. Molnára z neznámeho roku.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE