Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zubrohlava

[Zubrohlawa]

okres Námestovo, Žilinský kraj

farnosť Zubrohlava, dekanát Námestovo, Spišská diecéza

Kostol sv. Petra a Pavla [r. kat. farský]


Barokový kostol postavený roku 1761 a upravený v rokoch 1901 a 1933. Jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria, predstavanou vežou a sakristiami. Priestory klenuté valenou klenbou a lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE