Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zvolen

[Veterozolium, Vetusolium, Altsohl, Ó-Zólyom, Zwolen]

okres Zvolen, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Zvolen, Zvolenský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v. [Kostol Svätej Trojice]

zv/Zvolen_ev01.jpg

Evanjelický a. v. kostol z rokov 1921 – 1923, eklektická neogoticko-secesná stavba, postavená na mieste dreveného kostola z 19. storočia. Do novostavby pojali murovanú vežu z roku 1850 od staviteľa Fr. Miksa z Rimavskej Soboty. Trojloďový priestor s polygonálnym uzáverom a s predstavanou vežou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE