Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zvolen - Sekier

[Veterozolium, Vetusolium, Altsohl, Ó-Zólyom, Zwolen]

okres Zvolen, Banskobystrický kraj

farnosť Zvolen-Sekier, dekanát Zvolen, Banskobystrická diecéza

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho [r. kat. farský]

zv/Zvolen_sekier_rk01.jpg

Moderný kostol centrálneho typu. Kostol má nerovnakú výšku, v strede má kupolu, ktorá slúži aj ako zdroj svetla. Veža prestavaná, v podobe vysokého betónového múru. Murovaný chór stojí naľavo od oltára, v jeho spodnej časti je sakristia. Chór má malú svetlú výšku. Projekt evidentne nepočítal s priestorom pre píšťalový organ. V kostole sú viaceré pamätné tabule. Podľa jednej z nich bol kostol posvätený 4. septembra 1994.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Na chóre je trojmanuálový digitálny organ značky AHLBORN SL 300.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE