Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Žakovce

[Szakocz, Zsákóc, Izsákfalu, Izsákfalva, Eisdorf, Žakowce]

okres Kežmarok, Prešovský kraj

farnosť Žakovce, dekanát Kežmarok, Spišská diecéza

Kostol sv. Mikuláša [r. kat. farský]

za/Zacharov_ref_06_M.jpg

Pôvodne ranogotický kostol postavený okolo r. 1300, zbarokizovaný v 40. rokoch 18. storočia. Jednoloďový priestor má rovný uzáver sanktuária a predstavanú vežu. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Organ je na murovanom chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE